Katsucon 2015
Kirameki Cosplay as Vera

Ohayocon 2015
Niho as Leia Rolando, Tomoyo as Elize Lutus, K.Z. as Muzet, Kuma as Jude Mathis (Xillia 2), H.A. as Milla Maxwell, Alvin vint Svent is with Yami Yuka & Jude Mathis (Xillia 1) is with Trimeriad Cosplay.